O wizytach studyjnych

Łazienki Królewskie 

W trakcie tej wizyty wybierzemy się do jednego z najpiękniejszych miejsc w Łazienkach Królewskich – Pałacu na Wyspie i poznamy charakterystykę działań wolontariackich w tak niepowtarzalnej instytucji. Wolontariat w Łazienkach Królewskich pozwala aktywnie włączyć się w życie instytucji – miejsca spotkań, wymiany wiedzy i dobrej energii. Aktywność wolontariacka opiera się na angażowaniu wolontariuszy w różnorodne programy. W trakcie wizyty studyjnej spotkamy się z p. Jolantą Żubrowską, Koordynatorką Programu Edukacyjnego, która odpowiada w Łazienkach Królewskich za program wolontariacki. Warto również dodać, że Łazienki Królewski są Partnerem Karty KS. 


Otwarty Warsztat Rowerowy

Otwarty Warsztat Rowerowy jest jednym z działań Stowarzyszenia Mierz Wysoko. Ten oryginalny pomysł miał swoje początki w 2017 roku podczas działalności Klubu Młodzieżowego na Warszawskiej Pradze. Jak o inicjatywie piszą autorzy: postanowiliśmy użyć roweru jako narzędzia do pracy z dziećmi. Dzieci mogły otrzymać rower, ale wcześniej w trakcie zajęć razem z nami uczyły się je remontować i składać. W trakcie tej wizyty wybierzemy się do siedziby Otwartego Warsztaty Rowerowego, spotkamy się z założycielką – Emilią oraz wolontariuszami. Poznamy również charakterystykę wolontariatu związaną z edukacją rowerową i odbudową rowerów. 


Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”

W trakcie tej wizyty wybierzemy się do Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, którego misją jest kreowanie, współtworzenie działań na rzecz wzmacniania aktywności seniorek i seniorów oraz grup międzypokoleniowych na terenie Warszawy. Poznamy szczegóły współpracy opartej na wolontariacie międzypokoleniowym. CAM angażuje 50 wolontariuszy w wieku od 18 do 80 lat. Jak piszą przedstawiciele instytucji: wolontariat międzypokoleniowy daje szansę wzajemnego wzbogacania się różnymi umiejętnościami i wiedzą, które często okazują się niezbędne, żeby wspólnie działać dla dobra innych. Wolontariat w CAM to okazja do poznawania nowych ludzi i współtworzenia programu działań wyjątkowej instytucji.


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

W ramach „Ochotników warszawskich” realizowany jest w Wawrze Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy. Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wawer współpracuje z grupą 70 wolontariuszy z  lokalnych szkół podstawowych. Koordynator wolontariatu Marcin Świderski wypromował ofertę wolontariatu nawiązując współpracę z lokalnymi placówkami oświatowymi – prowadząc dla nich warsztaty o wolontariacie. Marcin Świderski  na spotkaniu opowie o tym:

– jak organizował działania w okresie powszechnej kwarantanny,

– jaki ma sposób na utrzymanie relacji z wolontariuszami, gdy kontakty są ograniczone,

– jakie nowe pomysły na działania powstały w trudnych okolicznościach,

– jak odpowiada na potrzebę chwili.


Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego usytuowane na warszawskiej Woli to miejsce pełne pasji, pielęgnujące pamięć o niezwykłej historii, ludziach, obiektach i wydarzeniach. Wolontariat w Muzeum ma charakter międzypokoleniowy, a grono wolontariuszy liczy ponad 200 osób, które regularnie angażują się w wolontariat. Instytucja współpracuje zarówno z licealistami, jak i z seniorami – świadkami historii, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają adeptów muzealnego wolontariatu. Goście wizyty studyjnej będą mieli wyjątkową okazję do zapoznania się z systemem działania i organizacji utworzonego Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie zabraknie również przestrzeni do rozmów z koordynatorami wolontariatu i samymi wolontariuszami.